promiennik olejowy master

Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła

promiennik olejowy master
Pompa ciepła Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku.
Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmag.

Widok do druku:

promiennik olejowy master