naklejki drukowane cyfrowo

naświetlarkami czy maszynami drukarskimi.

naklejki drukowane cyfrowo

DTP (ang.

desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznym.