Jedynie w pojedynczych przypadkach pompa ciepła

nagrzewnica na przepracowany olej
Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku.
Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmagazynowanej w gruncie, którynagrzewnica na przepracowany olej .