Zimowo - kilka ciekawostek o ogrzewaniu

wanego budynku. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmagazynowanej w gruncie, który

Zimowo - kilka ciekawostek o ogrzewaniu nagrzewnica na przepracowany olej

Jedynie w pojedynczych przypadkach pompa ciepła

Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmagazynowanej w gruncie, który